kantoor de boever kruisem
kantoor de boever kruisem
kantoor de boever kruisem
kantoor de boever kruisem
kantoor de boever kruisem
kantoor De Boever Zingem

BA + BA na levering

BA + BA na levering

De verzekering BA- Uitbating vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die de onderneming toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteiten en tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en is dus onontbeerlijk voor elke onderneming.

Aanvullend kan u ook een dekking voorzien voor schade die ontstaat na levering van de goederen of de uitvoering van de werken, BA na levering.

 

axa-arbeidsongevallen-deboever