Individueel pensioen

Individueel pensioen

Met de individuele pensioentoezegging kunt u in een extralegaal pensioen voorzien met uitzonderlijke aantrekkelijke voordelen voor u persoonlijk, en voor uw bedrijf.

Uw persoonlijke voordelen:

  • u bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw bedrijf financiert het.

  • de absolute waarborg dat u het opgebouwde pensioenkapitaal altijd integraal zult krijgen, wat er ook gebeurt (faillissement, overname…)

  • aantrekkelijke rendementen: kapitaalwaarborg + winstdeling

  • aanvullende waarborgen op maat in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

  • een bruikbare waarborg voor uw hypothecair krediet.

Voordeel voor uw bedrijf: een aanzienlijke belastingvermindering

De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten

Contacteer ons

individueel pensioen